อาการที่แสดงว่าลูกคุณเป็นสมาธิสั้น

ช่วงนี้เด็กๆในประเทศเรา มีอาการสมาธิสั้นกันเยอะมากเราก็ไม่รู้ว่า ลูกเรามีอาการแบบนั้นหรือเปล่า ผมมีบางอย่างมาบอก สิ่งที่จะทำให้คุณรู้ ว่าลูกคุณมีอาการสมาธิสั้นหรือเปล่า เด็กที่มีอาการสมาธิสั้นจะมีอาการแบบนี้ครับ

เด็กสมาธิสั้น จะมีอาการติดโทรศัพท์ เมี่อก่อนเด็กที่พ่อแม่เปิดทีวี ให้ดูตลอดเวลา จะมีอาการสมาธิสั้น เพราะการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของรายการ สลับกับ โฆษณา จะทำให้เด็กใช้เวลาให้ความสนใจกับสิ่งต่างๆน้อยลง  การที่เด็กติดโทรศัพท์ ก็ประมาณนั้นแหละครับ

อาการหุนหัน พลันแล่นเป็นอาการหนื่ง ของเด็กสมาธิสั้น ที่มีอาการแบบนี้เพราะเด็กสมาธิสั้น จะมีความอดทนน้อยนั่นเอง 

การที่เด็กไม่สนใจเรียนเพราะว่า การเรียนในแต่ละวิชาจะใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที เด็กสมาธิสั้นจะไม่มีความอดทนที่จะตั้งใจเรียนให้จบนั่นเอง

อาการเหม่อลอย เกิดจากเด็กสมาธิสั้น จะมีสมาะิสนใจการเรียนแค่ช่วงสั้นๆ หลังขากนั้นก็จะไม่สนใจแล้ว

นี่แหละครับอาการทั่วๆไปของเด็กสมาธิสั้นแล้วเราจะทำอย่างไรถ้าลูกเรามีอาการสมาธิสั้นผมมีบางอย่างมาให้ดูครับ