อเลอไทด์จำเป็นสำหรับลูกคุณไหม?

คือผมไม่รู้ว่ามุมมองคุณเป็นแบบไหน เกี่ยวกับ อเลอไทด์สำหรับผมมองว่า สมองมีความสำคัญมาก กับชีวิตคนๆ นึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง วืธีคิด การเรียนรู้ หรือการตัดสินใจ เพราะฉะนั้น สมองจะเป็ยตัวชี้วัด ความสำเร็จ หรือความล้มเหลวในชีวิตของคน  ดังนั้นผมจึงเป็นห่วงลูกมากในเรื่องนี้

แล้วทำไมต้องเป็นห่วงด้วย คุณว่าทุกวันนี้คุณใช้ชีวิตลำบากไหม? คุณสำเร็จหรือล้มเหลว? แล้วถามว่าความสำเร็จหรือล้มเหลวในชีวิตของคุณสมองมีส่วนไหม? ขนาดในวันนี้เรายังต้องต่อสู้ดิ้นรน กันขนาดนี้แล้วถ้าในอนาคตล่ะ ลูกคุณจะต้องเจอกับ อะไรบ้าง ผมว่าในอนาคต คนที่ไม่ประสบความสำเร็จ จะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมาก ผมไม่อยากให้เขาเป็นแบบนั้น จึงเตรียมความพร้อมให้เขาตั้งแต่วันนี้

ด้วยการให้เขาทาน อเลอไทด์ เพื่อสมองและ อนาคตที่ดี ของเขาเพราะไม่รู้ว่าผมจะอยู่กับเขาได้ถึงตอนไหน หรือผมจะข่วยเขาได้ขนาดไหน แต่ถ้าเขามีสมองที่ดี ตั้งแต่ตอนนี้ ยังไงเขาก็สำเร็จ ผมสบายใจแล้ว แล้วคุณล่ะ