อเลอไทด์คืออะไร?

“อเลอไทด์” ไม่ใช่ยา เป็นสารอาหารจากธรรมชาติ ที่ใช้เป็นอาหารบำรุงสมองโดยตรง ไม่มีผลหรืออาการข้างเคียงใดๆ ปลอดภัยต่อการใช้ ส่วนประกอบหลักของ อเลอไทด์ คือ สารสกัดจากพืชพรมมิ ซื่งมีงานวิจัย พบว่าใช้แล้วเห็นผลดีในเด็กสมาธิสั้น ที่จะช่วยเพิ่มสมาธิ เพิ่มความจำ ทำให้มีความสามารถในการเรียนรู้ดีขื้น

อเลอไทด์เหมาะสำหรับใครบ้าง

อเลอไทด์เหมาะสำหรับ

ผู้ที่วิตกกังวลเครียด

 ผู้ที่ต้องการบำรุงดูแลสมอง

ผู้ที่มีอาการสมาธิสั้น จำยากลืมง่าย

ผู้ป่วย อัลไซเมอร์ สูญเสียความทรงจำี่ง

ผู้ที่อยู่ในวัยศืกษา เล่าเรียน ผลการเรียนไม่ดี

ผู้ป่วยความจำเสื่อม หรือเสื่อมจากอายุที่มากขื้น

วัยทำงานซื่งใช้สมองเยอะ แก้ปัญหา สมองล้าบ่อยๆ

ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ สมองเบลอ ไม่ปลอดโปร่ง